Sweden Rock 2014 upprepar sig

Home / Festivalgranskningar 2014 / Sweden Rock 2014 upprepar sig

I början av juni arrangerades Sweden Rock för tjugoandra året i rad. Festivalen är en av Sveriges största och varade i år i fyra dagar – från torsdag till söndag. 2013 års festival var 94 % mansdominerad, vilket ändå var en förbättring från året innan då siffran låg på 96 %. Hur såg årets statistik ut?

Avatarium. Foto: Anders Olsson
Avatarium. Foto: Anders Olsson

Faktum är att procenten för mansdominerade akter är exakt densamma. Antalet kvinnodominerade akter har däremot minskat med en procentenhet. Årets siffror är: 94 % mansdominerade akter, 4 % kvinnodominerade och 2 % mixade.

Vi har försökt att nå Sweden Rock för en kommentar, men utan resultat. I en intervju efter förra årets festival lade press- och bokningsansvarige Martin Forssman allt ansvar för den skeva könsfördelningen på ”föräldrar, skolväsendet och samhället i stort” vilket kanske tyvärr förklarar varför festivalens könsfördelning inte förändrats något.

Kristina Wicksell