SAMMANSTÄLLNINGEN

Home / Festivalgranskningar / SAMMANSTÄLLNINGEN

Jämställd festival har sommaren 2013 granskat könsfördelningen på 25 svenska festivaler.

På dessa 25 festivaler var 77% av musikakterna mansdominerade, 19% kvinnodominerade och 4 mixade.

På Sveriges 10 största festivaler var siffrorna nästan likadana – 76% mansdominerade akter, 19% kvinnodominerade akter och 5% mixade.

Detta är en viss förbättring från förra årets statisik, men vi kan ändå konstatera att vägen till en jämställd festivalscen fortfarande är lång.

sammanstallning2013

För mer information och utförligare statistik – se vår video!

Det vi tittat på för att fastslå vilka de tio största festivalerna är: antal besökare, antal akter samt marknadsföring, räckvidd och utrymme i media. Läs mer om hur vi räknar här.