Pressmeddelande: De förändrade festivalscenen – nu lägger Jämställd festival ner

Home / Okategoriserade / Pressmeddelande: De förändrade festivalscenen – nu lägger Jämställd festival ner

Genom sina årliga granskningar av könsfördelningen på festivalscenen har de skapat stora rubriker och fått många av Sveriges största festivaler att jobba för jämställdhet. Efter sex år lägger nu initiativet Jämställd festival ner.

Jämställdhet på festivaler har gått från att vara något det inte talas om, till att bli en självklar del av det offentliga samtalet om musikfestivaler. Många festivaler har nu också ett aktivt jämställdhetsarbete som gett resultat på scenen. I år kan vi dessutom se att flera festivaler valt att ha program med enbart kvinnodominerade akter, såsom Statement festival, Queens of pop och Putte i parken. Det är anledningarna till att Jämställd festival nu väljer att lägga ner.

– Under de här åren har vi sett en stor förändring hos de festivaler som tagit till sig av kritiken om mansdominerade scener. Med ett aktivt jämställdhetsarbete har festivaler såsom Popaganda och Way Out West gått från att vara kraftigt mansdominerade till att ha en jämn könsfördelning, säger Kristina Wicksell, presstalesperson på Jämställd festival.

Jämställd festivals första granskning släpptes 2012, och visade att 79 % av akterna på Sveriges tio största festivaler då var mansdominerade. 2017 var den siffran 69 %. Att det inte ser bättre ut generellt sett beror på att det fortfarande finns musikfestivaler som så sent som förra året hade 9 av 10 mansdominerade akter. Hit hör bland annat Summerburst, Emmaboda och Sweden Rock.

– Nej festivalscenen är inte jämställd ännu, det är inte därför vi lägger ner. Vi lägger ner för att vi känner ett stort förtroende för att den opinion som nu finns kommer att leva kvar och fortsätta sätta press på festivaler att bli jämställda, säger Kristina Wicksell.

Personerna som drivit Jämställd festival kommer att fortsätta engagera sig för ett jämlikt samhälle genom andra initiativ och organisationer. Wicksell kommer även fortsätta arbeta med jämställdhet inom musikbranschen på jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Kontakt
Kristina Wicksell, presstalesperson Jämställd festival: 070 644 08 62, kristina@jamstalldfestival.se