FAQ

Home / FAQ

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får om vårt arbete eller om jämställdhet i musikbranschen, och besvarat dessa. Håll tillgodo:

Varför räknar ni mansdominerade och kvinnodominerade akter i stället för personer på scenen?

Det finns hundra sätt att räkna. Hur vi än räknar blir könsfördelningen skev och alla är välkomna att komplettera vår statistik med andra sätt att räkna. Vi har valt att räkna akter eftersom en soloakt då får samma utrymme i statistiken som ett band med arton personer i. Vi har även valt att räkna soloartister utan sina musiker eftersom kompbanden dels inte får samma publicitet som artisten och dels för att kompbandens uppsättning kan variera från spelning till spelning. Mer om vårt sätt att räkna här.

Är det inte fel att fokusera vid kön?

Givetvis är målet att könstillhörigheten hos en musiker inte ska vara relevant utan att musiken ska kunna stå för sig själv. Som det ser ut idag så har könstillhörigheten dock betydelse på så sätt att vi ofta bedömer män som mer kompetenta. Detta gäller i stort sett alla områden och där är musiken inget undantag vilket det finns mycket forskning på. Exempelvis den Harvardstudie som visar att kvinnors chanser att rekryteras till symfoniorkestrar ökade med 50 – 300 procent när antagningsproverna blev helt anonyma.

En festival ska väl bara boka den musik som är bra?

Vilken musik som är ”bra” är ingenting objektivt utan någonting vi lär oss utifrån vad vi får presenterat för oss av personer i vår omgivning, av radio och förstås vad vi får se på festivaler. Just därför har festivaler faktiskt makt att påverka oss i vad vi tycker är ”bra” musik, och om en festival då alltid bara har män på sina scener är det också det vi kommer lära oss är ”bra” musik.

Varför kritiserar ni bara utan att komma med förslag på vad festivalerna kan göra?

Vi föreläser om och utbildar i jämställt bokande, vi intervjuar och granskar olika aktörer inom musikbranschen för att ge en bild av vad problemet beror på och vi har tillsammans med Rättviseförmedlingen tagit fram listor på hundratals tips på akter med kvinnor i. Även om statistiken är vårt främsta verktyg så gör vi mycket mer än så och försöker att vara så breda som möjligt. I kampanjen #festivalerkan lyfter till exempel vi, Make Equal och Popkollo positiva exempel från festivaler som arbetat med jämställdhet på olika sätt.

Har en festival som bokat lika många kvinnor som män lyckats?

Vårt mål är jämställdhet vilket är så mycket mer än representation och siffror. Jämställdhet handlar om att alla ska behandlas lika och ha samma möjligheter att verka inom musikbranschen, oberoende av könstillhörighet. Att 70 procent av akterna på Sveriges tio största musikfestivaler består av en majoritet män är bara ett symptom på att musikscenen idag inte är jämställd. Att skapa en jämn könsfördelning på scenen är ett steg i rätt riktning. Vår statistik är bara ett (1) sätt att belysa ojämställdheten på – ofta behöver vi se saker svart på vitt för att förstå. På bara några år har vi ökat medvetenheten om hur skev könsrepresentationen på Sveriges festivalscener är, så vi upplever att statistiken är viktig.

Är det lika ojämställt att boka kvinnodominerat som att boka mansdominerat?

Eftersom festivalscenen och musikbranschen i stort är väldigt mansdominerad ser vi det inte som ett problem om en festival väljer att boka en majoritet kvinnodominerade akter till sina scener. Det kan vara ett sätt att visa att de kvinnodominerade akterna faktiskt finns (vilket vissa ifrågasätter) och det kan också vara ett sätt att kompensera för den mansdominans som vi kan se i resten av festivalsverige.