Hur har vi räknat?

Home / Festivalstatistik / Hur har vi räknat?

HUR HAR VI RÄKNAT?

I vår statistik räknas en kvinnodominerad akt som en akt där minst 50 % av musikerna identifierar sig som kvinnor och en mansdominerad akt där minst 50 % identifierar sig som män. En ”mixad akt” betyder att den består av antingen 50 % män och 50 % kvinnor eller att artisterna inte identifierar sig med något av de två könen alternativt att vi inte känner till vilken könstillhörighet artisterna i akten har.

En akt är en soloartist eller ett band. Vilka artister en soloartist har med sig i sitt kompband påverkar inte könstillhörigheten på akten. Gwen Stephani är till exempel en kvinnodominerad akt oberoende av bakgrundsmusiker medan No Doubt är en mansdominerad akt trots att frontfiguren är en kvinna.

 

Och hur vet vi vilka som identifierar sig som kvinnor respektive män?

Det går givetvis aldrig att vara helt säker på detta eftersom vi inte haft möjlighet att fråga alla artister personligen, men vi har försökt att ta reda på så mycket vi kan om akterna och sedan fattat ett beslut utifrån den informationen. Detta innebär förmodligen en viss felmarginal, men den snedfördelning vi kan se i statistiken kvarstår oavsett några procentenheters felmarginal.