73 % av akterna på Sveriges festivalscener domineras av män

Home / Artiklar och intervjuer / 73 % av akterna på Sveriges festivalscener domineras av män

Tre procentenheter mindre mansdominerat på årets festivaler. Från 76 % mansdominerat 2013 till 73 % i år! Går det åt rätt håll, hur har media uppmärksammat frågan i sommar och vad kan vi förvänta oss av nästa säsong? 2014 års sammanställning är här!

I mitten av juli släppte vi en prognos med den preliminära statistiken över könsfördelningen på Sveriges tio största festivaler. Siffrorna har inte ändrats särskilt mycket sen dess, men en ynka procentenhet mindre mansdominerat blev det när de sista festivalbokningarna räknats.

JF sammanställning 2014

Hur räknar vi? Läs här.

73 % mansdominerade, 24 % kvinnodominerade och 3 % mixade akter. Så ser könsfördelningen ut när en sammanställer statistiken för Sveriges tio största festivaler. 2013 var de uppe i 76 % mansdominerade akter, och 2012 i 79 %. På dessa tre år kan vi alltså se en stadig minskning på 3 procentenheter per år. Detta är givetvis ingen statistiskt säker slutsats men om vi ponerar att utvecklingen skulle fortsätta på samma sätt framöver är de mansdominerade akterna nere i 50 % år 2021.

POLARISERAD FESTIVALBRANSCH?

Problemet här är att vi utifrån siffrorna de tre år vi räknat kan konstatera att den positiva utvecklingen skett på ett fåtal festivaler, medan ett flertal av de stora festivalerna i Sverige fortsätter boka lika mansdominerat år efter år. Emmabodafestivalen stack till och med ut i mängden genom att boka 7 procentenheter mer mansdominerat i år än förra året, och var i år uppe i 91 % mansdominerade akter.

Förutom Emmaboda domineras både Summerbursts, Sweden rocks och Getaway rocks scener fortfarande av över 90 % män, och Bråvalla kommer inte långt efter med sina 85 % mansdominerade akter och ynka 14 % kvinnodominerade akter. Där kan vi sedan se ett ganska stort glapp till Way out west, Storsjöyran och Urkult som alla bokat över 35 % kvinnodominerade akter.

Stockholm music & arts och Popaganda erbjuder en jämn könsfördelning på sina scener och fortsätter därmed att övertyga om att argumentet ”det finns inte tillräckligt många bra kvinnliga artister” endast är en bortförklaring. Fler och fler mindre festivaler utmärker sig med att bryta mot den rådande mansdominansen. Umeåfestivalen UxU bokade helt jämnt, bandet Kents egna festival Kentfest erbjöd publiken 65 % kvinnodominerade akter, Luleåbaserade Musikens Makt bokade 90 % kvinnodominerade akter och elektrodansfestivalen Dans Dakar 40 % – trots att de tillhör samma genre som Summerburst som ju är en av Sveriges mest mansdominerade festivaler just nu.

Print

STOR UPPMÄRKSAMHET KRING FRÅGAN

Ett av Jämställd festivals mål är att lyfta frågan om ojämställdhet i festivalbranschen till medierna. Vi vill att frågan ska diskuteras, att könsfördelningen ska belysas och att bokarna ska påminnas om problemet. På bara tre år har vi sett en stor förändring, från att många av de bokare vi ringde aldrig ens reflekterat över den skeva könsfördelningen till att det idag är en självklarhet för de flesta att åtminstone säga sig arbeta med frågan.

Årets festivalsäsong har präglats av diskussionen om mansdominans och ojämställdhet. Våra siffror har använts av SVT, Sveriges radio, TV4, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen och många fler. Vi vet att den här sortens uppmärksamhet sätter press på aktörer i musikbranschen – till exempel bokare – att aktivt arbeta med jämställdhet och representation. Många krönikörer har lyft ämnet och Aftonbladet utgick dessutom från våra siffror och lät intervjua ett stort antal musiker som är kvinnor om sexism i musikbranschen. Och just det är något vi vill påminna om – definitionen av jämställdhet är inte siffror. Siffror är däremot ett sätt att svart på vitt belysa att människor inte har samma förutsättningar oberoende av könstillhörighet.

PLANERAR FÖR 2015

Inför nästa säsong önskar vi förstås att bokarna tar ett ännu större ansvar, men vi önskar också att diskussionen om ojämställdhet i musikbranschen fördjupas ytterligare. På vilka premisser får musiker ta plats i musiken? Vilken diskriminering sker? Hur påverkar rådande mansdominans framtida musiker?

De senaste dagarna har hösten dragit in över Sverige. Sommaren 2014 har nått sitt slut, och så även årets festivalsäsong. Vi bakom Jämställd festival kommer snart påbörja planeringen inför nästa säsong, för vi vet att arbetet för en jämställd festivalscen måste ske långsiktigt och vara med som en stabil grund för allt arbete. Våra varmaste tackhälsningar till alla er som följt, tipsat, stöttat och peppat den här sommaren! Vi hörs snart igen!

Jämställd festival,
genom Kristina Wicksell

Web

Illustrationer: Linn Livijn Wexell