Om Jämställd festival

Home / Om Jämställd festival

Jämställd festival var ett initiativ som 2012-2017 släppte årliga rapporter över könsfördelningen på Sveriges tio största musikfestivaler, bildade opinion och arrangerade workshops om jämställt arrangörskap. Under de år Jämställd festival var verksamma gick jämställdhet på festivaler från att vara något det inte talas om, till att bli en självklar del av det offentliga samtalet om musikfestivaler. Många festivaler har nu också ett aktivt jämställdhetsarbete som gett resultat på scenen. 2017 var sista sommaren Jämställd festival släppte statistik.

Om du som journalist vill granska en festival eller om du som festivalarrangör vill föra statistik över könsfördelningen på dina scener så hänvisar vi till vårt sätt att räkna som vi förklarar metoden bakom här. Genom att använda samma sätt att räkna kan ni enkelt jämföra med statistik på andra festivaler samt från tidigare år. Statistiken från tidigare år går att hitta i menyn uppe till höger. Tidigare presstalespersonen Kristina Wicksell finns fortfarande tillgänglig att kommentera jämställdheten på svenska festivaler i sin roll på stiftelsen Make Equal och nås via kristina@makeequal.se